Język: polskiChange language: english

Doświadczenie

Oto przykładowe wykonania firmy:

  • Produkcja ortofotomapy dla obszarów Polski
  • Produkcja ortofotomapy dla obszarów Norwegii
  • Produkcja ortofotomapy w barwach RGB i CIR
  • Pomiary GPS
  • Pomiary przekrojów rzek
  • Opracowanie Numerycznego Modelu Terenu (obserwacje 3D)
Nasza firma zajmuje się zleceniami z zakresu geodezji, fotogrametrii i GISu.

Projekt i wykonanie: Tymoteusz Zapała