Język: polskiChange language: english

Witamy!

Ortofotomapa
Obserwacje 3D
Pomiar GPS
GIS

Zapoznaj się z naszą ofertą:

  • Ortofotomapa
  • Numetyczny Model Terenu (NMT)
  • Modele przestrzenne 3D miast w standardzie CityGML (Level of Detail)
  • Mapy wektorowe przy użyciu stacji fotogrametrycznej
  • Pomiary GPS
  • Opracowania GIS
  • Pomiar objętości mas ziemnych

Projekt i wykonanie: Tymoteusz Zapała